+1 (973) 228-4293 +1 (201) 878-2619 info@adamsedu.net

Nредимства за ранно записване

Регистрацията започва през юли. Студентите, които искат да се запишат за програмата могат да се свържат с нас и да започнат процеса. Правилното време да започнеш регистрацията е, разбира се, възможно най-рано. 


Какво е предложение за работа от Work and Travel?
image for What is Work And Travel Job Offer? 

Това е документ изготвен от работодателите в САЩ за студенти на Work and Travel, който уточнява работните условия. Той е договор, който задължава всички студенти, които участват в програмата да започнат работа. 

• Условия за работа

• Заплата на час 

• Работни позиции

• Информация за мястото на работа и как да стигнеш до там

• Информация за работодателя

• Информация за настаняване 

•Информация от упълномощено лице на компанията (име, фамилия, телефон)

• Дата за започване и приключване на работата