+1 (973) 228-4293 +1 (201) 878-2619 info@adamsedu.net

Nредимства за ранно записване

  Регистрацията започва през юли. Студентите, които искат да се запишат за програмата могат да се свържат с нас и да започнат процеса. Правилното време да започнеш регистрацията е, разбира се, възможно най-рано. 


6 стъпки към Work and Travel
image for 6 Steps to Work and Travel

"Стъпка 1: СТАРТ

Получаване на подробна информация за програмата

✔ Определяне на крайна сума

A:

✔ Work and Travel програмата е достъпна само в Съединените Щати.

✔ Work and Travel е лятна програма, която е организирана според датите на студентите. 

Има някои изисквания за участие в програмата. Следните: 

Да бъдеш студент редовно обучение в 4 годишна програма, 

Да владееш английски език на средно ниво

Ако средният успех от студентите е 2 или повече, тази средна оценка е изчислена от Съветници за обучение в чужбина според училището и  отдела на студента и специалният статус на студента по време на участието и се решава дали е достатъчно за програмата.

✔ Work and Travel е програма, която дава шанс за работа в период от 3 месеца и след това възможност да отидеш, където решиш в Щатите за един месец. 

Работата, която студентите ще вършат в програмата е в туризма и образованието на студентите не е от значение. 
Например, свързано с обучението на студент, който учи банково дело, няма възможност да намери работа в банка.  Няма възможност да намери работа в списание Times студентът, който учи журналистика. 

Студентите участват в сезонен туризъм в областта на хотелите, увеселителните паркове, водните паркове, ресторантите, пазарите, басейните и др. Те могат да работят на различни позиции като: 

B:

✔ Съветниците за обучение в чужбина изискват 2300$ такса за Work and travel като такса за предварителна регистрация. 

✔ Студентът плаща 300$ от тази такса и останалата част се плаща след като работата на студента е потвърдена преди да кандидатства за виза. 

Ако студентът няма паспорт с изключение на таксата на програмата, той/тя трябва да си издадат паспорт.

Когато се кандидатства за виза в консулството на Съединените щати, трябва да се плати такса от 160$. 

✔ 35$ такса обслужване,

✔ За транспорт, който тръгва от Турция, средно от 700 до 1000$. 

✔ Студентите трябва да си носят джобни пари за пътя до Америка. Защото може да получи заплата поне 2 – 3 седмици след като пристигне в Америка. По време на този период се изисква да има пари в него, за да посрещне основните си разходи. 

Съветниците за обучение в чужбина препоръчват да си носиш 1000$ джобни пари.

✔ Депозит от 150 до 500$ може да се изисква за някои работни места. 

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Стъпка 2: РЕГИСТРАЦИЯ 

Студентите ще бъдат интервюирани от Съветниците за обучение в чужбина, когато се регистрират в Work and Travel и тези, които не се справят на интервюто не могат да участват в Work and Travel. Това интервю може да се осъществи по Skype, телефонно обаждане или лично. 

Студентите, които преминат през интервюто успешно и се регистрират в програмата като заплатят таксата за предварителна регистрация. 

✔Студентите създават своите автобиографии под наблюдението на своите опитни съветници.

Ако студентите нямат паспорт, трябва да си издадат. 

Стъпка 3: НАМИРАНЕ НА РАБОТА 

✔ Студентите, чийто автобиографии са готови могат да избират работа, която е предложена от Съветниците за обучение в чужбина. Студентите трябва да отговарят на някои критерий, когато избират работа. Следните:
Ниво на владеене на английски: Английският език е изискване на всеки работодател и всяка позиция, а студентите могат да избират работа, която отговаря на тяхното ниво на владеене на английски език. 
Например: Студент със средно ниво на владеене, не може да избере работа като сервитьор, защото студент с ниско ниво на владеене на език не може да се очаква, че ще говори с клиенти в Съединените Щати и ще разбира техните желания и ще ги обслужва. 

Датата, на която студентът може да отиде в Америка: Както споменахме преди студентите отиват на сезонна работа. Регионите и работните места се променят. Следователно, датите за започване на работа варират в различните райони. Един работодател може да иска студентите да започнат в САЩ на първи юни, докато друг работодател може да иска да започнат на 25 юни. И щом Work and Travel е за летния сезон, работодателите искат студентите да пристигнат рано. 

Студентите имат право да изберат всяка работа, която отговаря на изискванията, те ще говорят и ще научат всички детайли от работата от съветниците и ще вземат своите решения според това. 

Студентите имат право да изберат всяка работа, която отговаря на изискванията, те ще говорят и ще научат всички детайли от работата от съветниците и ще вземат своите решения според това. 

След избора на работа, работодателите искат да се срещнат със студентите и студентите преминават през интервю с работодателя, който са избрали. Интервютата имат две форми. Следните: 

✔ Онлайн интервю за работа през Skype: онлайн видео чат с работодателя на определена дата и час.

✔ Събития за работа с интервю лице в лице: Някои работодатели искат да се срещнат лично със студентите и идват от Америка в Турция, за да го направят. За да се срещнете с работодател на конкретна дата и час е необходимо да присъствате на събитията за работа в Истанбул. 

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Стъпка 4: ВИЗА ПРОЦЕДУРИ

Съветниците за обучение в чужбина и Work and Travel консултантите са до студента по време на цялата програма, както и по време на процедурата за получаване на виза. 

✔ Подготовката на документите се извършва от Съветниците за обучение в чужбина, но документите се събират от студента. 

✔ Уговорена среща се прави от името на студента. Студентът плаща таксата. 

✔ Консултантите от Work and Travel и Съветниците за обучение в чужбина подготвят студентите за интервюто за получаване на виза. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако студентът не получи виза, той има право да кандидатства отново. За всяко кандидатстване обаче студентът трябва да заплаща таксите на Американското консулство. За студентите, които не получат виза и не кандидатстват отново, Съветниците за обучение в чужбина ще намалят 300$ от таксата и ще върнат остатъка от парите на студента. 

Стъпка 5: САМОЛЕТЕН БИЛЕТ

Студентът може да купи билет от където пожелае. Съветниците за обучение в чужбина обаче помагат на студента да намери евтини полети. Има някои точки, на които студентът трябва да обърне внимание преди да купи самолетен билет. Следните: 

✔ Самолетният билет трябва да е напълно гъвкав, за да може студентът да променя датите за полет. 

✔ GДа купува билети от надеждни компании

✔ Да има право да върне билета при отказ от виза.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Стъпка 6: ОРИЕНТАЦИЯ 

✔ Обяснение на студента как да стигне до работното място от летището

✔Първите неща, които да направи в Америка

✔ Какво да си сложи в багажа

✔ Довиждане Америка