+1 (973) 228-4293 +1 (201) 878-2619 info@adamsedu.net

Nредимства за ранно записване

Регистрацията започва през юли. Студентите, които искат да се запишат за програмата могат да се свържат с нас и да започнат процеса. Правилното време да започнеш регистрацията е, разбира се, възможно най-рано. 


Какво е Work And Travel спонсор? 
image for What is a Work And Travel Sponsor?

Американското правителство е дало на Министерството на външните работи задачата да контролира и организира програмата Work and Travel на определени организации. Тези организации се наричат спонсори. Спонсорите са много важни за програмата. 

Спонсорите имат правото да издават разрешения за работа (DS формуляр) на студентите, участващи в програмата. Можеш да се свържеш със спонсора си по всяко време на денонощието.