+1 (973) 228-4293 +1 (201) 878-2619 info@adamsedu.net

Ние се стремим към по-светло бъдеще с младите хора.  

Фондацията Адамс е фонд за стипендии за студентите в университет и подкрепа на талантливи, но затруднени студенти по време на тяхното обучение. 

Видове стипендии:
Самолетен билет
Настаняване
Заплащане на такса в училище
Ежедневни разходи

Избиране на стипендия:

• МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА СТИПЕНДИЯ, КЪДЕТО ПОЖЕЛАЕТЕ. 
• Студентът попълва формуляра за стипендия, който се изпраща при поискване. 
• Студентите се оценяват според информацията, която са попълнили и следва да бъдат интервюирани и проучени. 
•Комитета по стипендии от Адамс Едюкейшън и Фондацията Адамс се среща лице в лице със студентите в нужда. 
• Фондацията Адамс започва процедурите за стипендии. 

Изисквания за кандидатстване за стипендия:

• Да притежавате универсални ценности и разбиране на живота
• Да сте били успешни и без наказания в училище (Студентите доказват това с документи) 
• Образованието да бъде средно, бакалавърска степен или магистърска степен. 
• Нужда от финансиране за образование. 
• Липса на наказания
• Оценката трябва да бъде поне 60 от 100 и 2.50 от 4.