+1 (973) 228-4293 +1 (201) 878-2619 info@adamsedu.net

Nредимства за ранно записване

Регистрацията започва през юли. Студентите, които искат да се запишат за програмата могат да се свържат с нас и да започнат процеса. Правилното време да започнеш регистрацията е, разбира се, възможно най-рано. 


Какво не е Work and Travel?
image for What Is Not Work And Travel?

Work and travel програмата се приема различно от участниците. Преди да се присъединиш към нея, трябва да знаеш какво точно представлява. Но ако имаш нормални очаквания, ще участваш в програма, която ще ти даде различни преживявания. 

Work And Travel не е разрешение за пребиваване в Америка!

Work and Travel програмата позволява на участниците да останат в Америка до 31 октомври. Поради тази причина е грешно студентите да идват с идеята, че ще останат в Америка. Твоята виза и документи не го позволяват. Когато срокът ти изтече, трябва да напуснеш Америка и да се върнеш в твоята страна. 

Work And Travel не е туристическа програма! 

Един от най-големите проблеми, с които се срещаме е, че програмата е с цел екскурзия и посещение на забележителностите. Дори участниците да имат възможността да пътуват в Америка, те трябва да работят, за да изкарват пари за основните си нужди. По време на програмата трябва да запомниш, че трябва да работиш, за да покриеш разходите и таксите, например, настаняване. Поради тази причина студенти, които участват в програмата трябва да знаят, че не е само обиколна на забележителностите. Когато 3-месечният работен период изтече, можеш да разгледаш Америка извън работно време. Можеш да изживееш напълно Америка.  

Work And Travel не е езиково училище! 

Work and travel програмата се приема различно от участниците. Преди да се присъединиш към нея, трябва да знаеш какво точно представлява. Но ако имаш нормални очаквания, ще участваш в програма, която ще ти даде различни преживявания. 

Work And Travel не е разрешение за пребиваване в Америка!
 
Work and Travel програмата позволява на участниците да останат в Америка до 31 октомври. Поради тази причина е грешно студентите да идват с идеята, че ще останат в Америка. Твоята виза и документи не го позволяват. Когато срокът ти изтече, трябва да напуснеш Америка и да се върнеш в твоята страна. 

Work And Travel не е туристическа програма!
Един от най-големите проблеми, с които се срещаме е, че програмата е с цел екскурзия и посещение на забележителностите. Дори участниците да имат възможността да пътуват в Америка, те трябва да работят, за да изкарват пари за основните си нужди. По време на програмата трябва да запомниш, че трябва да работиш, за да покриеш разходите и таксите, например, настаняване. Поради тази причина студенти, които участват в програмата трябва да знаят, че не е само обиколна на забележителностите. Когато 3-месечният работен период изтече, можеш да разгледаш Америка извън работно време. Можеш да изживееш напълно Америка.  

Work And Travel не е езиково училище!